Trại hè chuyên sâu Kỹ năng và tiếng Anh đầu tiên ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý chất lượng

Thanh toán với mã ưu đãi

Trại hè siêu kỹ năng- 4.0 Citizen Summer Camp

Trại hè siêu kỹ năng- 4.0 Citizen Summer Camp

Trại hè siêu kỹ năng-4.0 Citizen Summer Camp

05 môn học tuyệt vời trong Trại hè Siêu kỹ năng 2019: 1.Tiếng Anh ; 2.Mc nhí; 3.Lãnh đạo bản thân ; 4. KidModel; 5. Nhảy hiện đại

Những môn học trong trại hè

Các chương trình của trại hè siêu kỹ năng nằm trong chương trình Lãnh đạo bản thân mở rộng- phát triển toàn diện cho trẻ đã được viện IPD nghiên cứu thẩm định khoa học

CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU


GIẢNG VIÊN NỔI TIẾNG TRONG NƯỚC


GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Zalo Trại hè siêu kỹ năng- 4.0 Citizen Summer Camp 0389066666