Automation

Thanh toán với mã ưu đãi

">

Automation

Phân chia 03 vòng chăm sóc khách hàng!

1. Khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty: - Cần sự quan tâm - Cần sự chu đáo - Cần nhận được sự khích lệ -...

Tháng Mười Hai, 01 2019

Chiến lược Email Marketting

Chiến lược Email Marketing 1. Lọc quét hàng trăm ngàn hàng triệu data theo tính chất khu vực đối tượng 2. Xây dựng kịch bả...

Tháng Mười Một, 29 2019

Chiến lược SMS tổng thể.

300 tin nhắn / 1 sim Nhiều Dcom = 20 sim 15 usb 3G= 5-10 s/ 1 tin Phân chia tự động mạng Phải lọc ra 3 mạng ...

Tháng Mười Một, 27 2019

Phân loại Big Data

Big data sẽ chia ra làm nhiều loại với các mục tiêu về sản phẩm và dịch vụ khác nhau, Khách hàng theo độ nóng, độ quan trọng của d...

Tháng Mười Một, 25 2019

Một số nguyên tắc Bigdata - Automation

Tương tác tới Big Data với hệ thống Automation là tác động đến số lớn, rất dễ động chạm đến lợi ích của người khác, đối thủ cạnh tranh ...

Tháng Mười Một, 24 2019

Làm sao để có data mầm non

Làm sao để có data và xử lý hiệu quả data mầm non? - Chạy chiến dịch quảng cáo - Xác định Chạy quét các Page mầm non ...

Tháng Mười Một, 24 2019
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666