BIG DATA

Thanh toán với mã ưu đãi

BIG DATA

Thống nhất thông tin

Trong doanh nghiệp có rất nhiều các luồng thông tin , dòng ra vào dữ liệu, rất nhiều nhân viên ra vào thay đổi, nhiều chiến lược về Mar...

Tháng Mười Hai, 14 2019

Hệ thống thông tin thống nhất

Cần quy chuẩn 1 hệ thống thống nhất 1. Quét data 2. Lọc data 3. Phân data 4. Tiếp cận khách hàng ( Call, Chat,...

Tháng Mười Hai, 13 2019

CÁC CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ

Các nội dung cần phải thực hiện để quản trị hiệu quả doanh nghiệp: HOÀNG ANH Phân luồng nhân viên telesale, nhân viên...

Tháng Mười Một, 18 2019
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666