DẪN ĐẠO THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC

Thanh toán với mã ưu đãi

DẪN ĐẠO THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC

Thống nhất thông tin

Thông tin cần được sắp xếp thống nhất để người quản lý nhìn 1 cái là biết ngay các mục sau: 0. Danh sách khách hàng lạnh 1. T...

Tháng Mười Hai, 29 2019

Bài 24: Một ngày không kết nối

Bạn thấy cuộc sống công nghệ, tốc độ ngày càng cao, thay đổi liên tục đến chóng mặt, con người ta đang chạy theo, chạy theo guồng quay,...

Tháng Mười Hai, 27 2019

Bài 21: Môi trường làm việc lý tưởng

Môi trường làm việc lý tưởng của bạn là nơi nào? - Nơi nào bạn có thể phát huy được thoải mái sức sáng tạo - Nơi nào bạn bảo vệ...

Tháng Mười Hai, 25 2019

Bài 18: Nghệ thuật thu tiền

Thu tiền là yếu tố quan trọng hàng đầu trong hoạt động đời sống của cá nhân và doanh nghiệp tổ chức. Thu tiền không phải là chuyện ...

Tháng Mười Hai, 25 2019

Bài 17: Nguyên tắc của giàu có

Nếu tốc độ thu nhập nhanh hơn tốc độ chi tiêu thì chúng ta sẽ mãi mãi là những người giàu có. Do vậy quá trình giàu có là quá trình của...

Tháng Mười Hai, 24 2019

Bài 16: Tốc độ của sự tĩnh lặng

Tĩnh lặng là sự bảo toàn năng lượng ở mức cao nhất, sự tĩnh lặng chỉ đạt được cơ thể vật chất và tâm trí sạch sẽ và năng lượng thuần tú...

Tháng Mười Hai, 24 2019
Zalo BIG ENGLISH- BIG PRESCHOOL- BIG TALENT 0389066666